Elektromagnetilise ühilduvuse test

EL direktiivid seavad nõuded, millistele normidele peavad mistahes laadi seadmed vastama enne ELi turule lubamist. Seetõttu peavad kõik elektriseadmed vastama nt. elektromagnetilise ühilduvuse testimise (EMC) direktiivile.

See EL-i direktiiv viitab Euroopa tootenormidele EN-55015 (valgusti elektromagnetilised häired) ja EN-61547 (valgusti häirekindlus väljast tulevate elektromagnetiliste häirete vastu).

EMC kontrolli tähtsus

Elektromagnetiline ühilduvus on elektriteaduste haru, mis uurib elektromagnetilise energia tahtmatut teket, levimist ja vastuvõtmist, viidates soovimatutele mõjudele (elektromagnetilised häired või EMI), mida selline energia võib esile kutsuda.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi eesmärk on tagada, et seadmed või süsteemid ei segaks ega takistaks üksteise nõuetekohast toimimist valekiirguse ja elektromagnetiliste häirete neeldumise kaudu.


Katsetamine varjestatud kambris
Meie varjestatud kambris saame läbi viia kõik valgustite jaoks vajalikud testid. Saame testida tooteid kiirgus- ja juhitud emissioonide, elektrostaatilise laengu ESD, elektriliinide lõhkemise ja liigpinge suhtes ning vastupidavust kõrgsageduslikele elektromagnetväljadele.