Kvaliteedipoliitika

Meie äriüksused on tungivalt julgustatud püüdlema oma protsesside ja toodete pideva täiustamise poole, et vastata edukalt klientide ja laiemalt ühiskonna nõudmistele.

Pidev täiustamine ja ulatuslikud teadmised on õige kvaliteediga, pika elueaga ja madala energiatarbimisega valgustuslahenduste arendamise, tootmise ja müümise võti.

Võttes endale kohustuse järgida riiklikke, rahvusvahelisi ja enda kehtestatud nõudeid, suudame tagada meie turusegmendis klientide nõudmistele ja spetsifikatsioonidele vastavate toodete tarnimise. See hõlmab eesmärkide seadmist õige toote tarnimiseks kokkulepitud ajal, hinnaga ja kohas.

Klientidelt saadakse sageli tagasisidet ja see on kasulik tööriist, mis aitab meil parandada ja säilitada klientide rahulolu. Kvaliteedikontrollisüsteemi jätkuva täiustamise toel saame tagada nende nõuete täitmise.

 
Keskkonnapoliitika 

Glamoxi grupp järgib ka keskkonnapoliitikat, et jälgida oma mõju looduskeskkonnale. See hõlmab selliseid aspekte nagu energia- ja veetarbimine, süsiniku jalajälg, jäätmekäitlus ja ringlussevõtt, aga ka piirangud ohtlike materjalide ja ainete kasutamisele ja kõrvaldamisele. Mitmel meie tootmisüksusel on ISO 14001 keskkonnatunnustus. Lisateavet meie keskkonnapoliitika kohta leiate siit.

 

Allalaadimine

 

ISO 9001 sertifikaadid 
 
Klõpsake meie tootmisüksuste ja testimislaborite ISO 9001 kvaliteedisüsteemi sertifikaatide allalaadimiseks.


ISO 13485 


Download ISO 13485 
 

ISO 14001 

  • Laadige alla ISO 14001:2015 Wilkasy kohta (Poola)   
  • Laadige alla ISO 14001:2015 Molde kohta (Norra)
  • Laadige alla ISO 14001:2015 Kirkenær kohta (Norra) 
  • Laadige alla 14001 Keila kohta (Estonia)  


ISO 45001 
Laadige alla ISO 45001 Keila (Estonia) 

 

ISO 50001 
Laadige alla ISO 50001 Keila (Estonia) 

 

Ex sertifikaat
Klõpsake Molde (Norra) Ex-sertifikaadi allalaadimiseks