Toetame ÜRO säästva arengu eesmärke

Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 annab ühise plaani inimeste ja planeedi rahu ja õitsengu kohta nii praegu kui ka tulevikus.

Sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki (SDG). Glamox on valinud viis eesmärki, mida saame kõige rohkem mõjutada ja aidata kaasa muutustele:

 

  • SDG 7 Taskukohane ja puhas energia
  • SDG 8 inimväärne töö ja majanduskasv
  • SDG 9 Tööstus, innovatsioon ja taristu
  • SDG 12 Vastutustundlik tarbimine ja tootmine
  • SDG 13 Kliimameetmed

 

Glamox on ÜRO Global Compacti osaline. Toetame kümmet ÜRO globaalse kokkuleppe põhimõtet ja usume kindlalt, et peame tegema koostööd, et lõpetada äärmine vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja võidelda kliimamuutustega, tegutsedes samal ajal vastutustundlikult ja astudes julgeid samme arenguks kogu maailmas.

 

imageg65zn.png

 

Glamox on võtnud kohustuse kehtestada lähiajal kogu ettevõtte hõlmav heitkoguste vähendamine kooskõlas SBTi kliimateadusega.

 

      SBT_logo1.png

 

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg