Säravad lahendused väiksema jalajäljega

Meie kõige olulisem ülesanne on võimaldada meie klientidel saavutada nende jätkusuutlikkuse ambitsioonid meie jätkusuutlike toodete ja lahenduste kaudu. Me pakume oma tegevuses keskkonnaalast tipptaset, võttes kasutusele kliima säästmise meetmed ja ülemineku ringmajandusele.

Säravad lahendused

Meie klientide vajadustele kohandatud säästlike valguslahenduste loomine tähendab valgustuspaigaldise planeerimist ja kavandamist, pidades silmas ressursse, energiatarbimist, heaolu ja jõudlust.

Enamik valgustuslahenduste keskkonna- ja kliimamõjudest pärineb kasutusfaasist. Kasutame oma kogemusi ja teadmisi, et aidata leida iga projekti jaoks kõige energiasäästlikumat ja säästvamat lahendust, et vähendada heitkoguseid ja aidata ellu viia kliendi jätkusuutlikkuse ambitsioone.

Loading image...

Glamox töötab pidevalt energiasäästlikumate lahenduste loomise nimel. Asendades tavapärased valgustid kvaliteetsete LED-valgustitega, saame vähendada energiatarbimist 40-50%. Lisades ka nutika valgusjuhtimissüsteemi, võib kogu energia vähenemine olla kuni 90%. Rohkem kui 95% meie tarnitavatest valgustitest on nüüd LED-valgustid ja üle 35% meie käibest tuleb nutikast valgustustest. See teeb meist kogenud partneri jätkusuutlike valgustuslahenduste kavandamisel.

Glamoxi valgustuslahendused on loodud kestma, sest kõige säästvam lahendus on kasutada valgustussüsteemi nii kaua kui võimalik. Pakume mehaanilist ja optilist kvaliteeti, mis kestab põlvkondi. Koos nüüdisaegsete LED-moodulite ja draiveritega tagab see valgustuspaigaldise pika eluea. Kasutusaja lõpus saab meie tooteid lihtsalt lahti võtta ja sorteerida puhasteks fraktsioonideks, et suunata taaskasutusse.

Kuni 80% toote keskkonnamõjudest määratakse projekteerimisetapis. Seetõttu on Glamox kehtestanud ringdisaini kriteeriumid uute toodete väljatöötamiseks.

Valguse mõju inimeste füsioloogilisele ja füüsilisele heaolule on oluline osa sellest, kuidas me Glamoxi jätkusuutlikkusest mõtleme. Õige valgus õigel ajal võib mõjutada kõike alates teie unest kuni teie enesetunde ja soorituseni. Seetõttu paneme valguslahenduste väljatöötamisel alati keskmesse inimesed. Meie inimkeskse valgustuse (HCL) lahendused on kasulikud koolidele, tervishoiuasutustele, kontoritele ja tööstushoonetele.

Paremate valikute tegemiseks ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks on kõigil meie tooteperekondadel saadaval sertifikaadid, juhendid ja deklaratsioonid, mis dokumenteerivad nende toimivust. Aitame teil valida lahenduse, mis vastab BREEAM, WELL, LEED või muude turuspetsiifiliste keskkonnastandardite nõuetele.

Loading image...

 

Väiksem jalajälg

Kuna meie jalajälg on kliendi jalajälg, püüame vähendada ja minimeerida oma negatiivset keskkonnamõju ning maksimeerida oma lahenduste positiivset mõju. Lisaks energiatarbimise vähendamisele tagame ka selle, et kogu toote elutsükli jooksul tekkivad heitkogused oleksid võimalikult väikesed ja et meie tooteid käsitletaks vastutustundlikult alates materjali hankimisest kuni toote eluea lõpuni. See hõlmab heitkoguste vähendamise meetmeid ja paremate valikute tegemist meie tootmises.

Panustame ringmajandusse materjalide ringlussevõtu ja taaskasutamise, energiatõhususe ja jäätmete vähendamise kaudu meie väärtusahelas. Valime võimalusel taastuvenergia ja parandame oma tegevuses energiatõhusust. Otsime pidevalt uusi viise materjalide kasutamise ja pakendamise mõju vähendamiseks, jäätmete ringlussevõtu maksimeerimiseks ning kahjulike kemikaalide minimeerimiseks või alternatiivide leidmiseks. Glamoxil on eesmärk saada aastaks 2030 süsinikuneutraalseks ettevõtteks.