Glamox grupi käitumiskoodeks

Glamox on Norra tööstuskontsern, mis arendab, toodab ja turustab professionaalseid valgustuslahendusi globaalsele turule. Meie visioon on olla juhtiv valgustuslahenduste tarnija ülemaailmsel mere- ja offshore-turul ning juhtiv valgustuslahenduste tarnija Põhja-Euroopa professionaalsel ehitusturul.

Meie käitumiskoodeksi eesmärk on luua läbipaistev ja usaldusväärne ettevõtte kultuur ning säilitada Glamoxi terviklikkus, aidates töötajatel edendada hea äritava standardeid. Meie käitumiskoodeks hõlmab meie põhiväärtusi ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitikat. 


Kõik töötajad (sealhulgas ajutised töötajad) ja juhatuse liikmed peavad järgima Glamoxi käitumiskoodeksit ning muid eeskirju ja juhiseid. Kui on kahtlusi tegevuse vastuvõetavuses, peab asja arutama oma otsese juhi või mõne muu juhtimismeeskonna liikmega

Laadige alla meie käitumisjuhiste kokkuvõte