Forskningsprojekter

Glamox har arbejdet med Human Centric Lighting siden 2013 og har deltaget i flere forskningsprojekter.

 

PILCS

Segment: Kontor
Start: 2016
Sted: Holland
Forskningsinstitution: TUe

I PILCS-projektet (Personalized Intelligent Lighting Control Systems), blev kontorarbejdere udsat for en omhyggelig designet, tilfældigt udvalgt belysningsløsning i 3 uger, og derefter en ny løsning for de følgende uger. Enten ville medarbejderne modtage en standard kontorbelysning, det vil sige gennemsnitlig 500 lux på skrivebordet med et neutralt hvidt lys. Alternativt fik de et dynamisk lys med varierende farvetemperatur og intensitet. Dette lys blev tilpasset testpersonens alder og chronotype.

 


Tu_skule_C30-RIT_SU_classroom_justert.jpg

TUV Skole

Segment: Uddannelse
Sted: Hemsedal, Norge
Start: Undersøgelse udført i januar og februar 2014
Forskningsinstitution: UiB, Haukeland Universitetshospital og Norsk kompetencecenter for søvnforstyrrelser

 

 

Dynamisk belysning på en skole. Virkninger på træthed, opmærksomhed og søvn hos 8-10-årige børn.

Et belysningssystem blev installeret i et klasseværelse med 13 elever (4. klasse) som testklasse, mens et andet klasselokale med 14 elever (3. klasse) fungerede som kontrolklasse. Installationen muliggjorde semi-manuelle skift mellem 4 indstillinger med lysintensiteter på 309-976 lux og farvetemperaturer på 2700-6500 K. Træthed, opmærksomhed og søvn blev målt før og fire uger efter installationen ved hjælp af Pictorial Sleepiness Scale baseret på Cartoon Faces, d2-testen af opmærksomhed og børns søvnmønster.

 

Resultater

Samlet set rapporterede eleverne om mindre subjektiv træthed efter testen sammelignet med baseline-værdien (F =4.71, p=.041) med en tendens til en interaktionseffekt mellem testdag og klasse (F =4.05, p=.056). Yderligere analyser viste mindre træthed ved en post-test sammenlignet med startværdien i testklassen (8.9% forbedring, p=.006), men ikke i kontrolklassen (0.2% forbedring, p=.917). Der var ingen effekt af interventionen på opmærksomhed eller søvn.

Kilde: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,21 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norway 2 University of Bergen, Norway

 


 

Østmarka Trondheim 45.jpg

 

Østmarka psykiatriske hospital

Segment: Sundhed
Sted: Trondheim, Norge
Start: November 2017
Forskningsinstitution: NTNU

 

Installation af justerbart hvidt lys i alle områder, der anvendes af bipolære patienter.

Fra 18.00-08.00 vil patienterne kun blive udsat for orange lys, der ikke indeholder blå bølgelængder. En forskningsundersøgelse vil dokumentere virkningerne på patienterne. Flere oplysninger vil blive tilføjet, som projektet udvikler sig.

 


 

DEM.LIGHT

Segment: Sundhed
Sted: Bergen, Norge
Start: 2017
Forskningsinstitution: UiB

Tre plejehjem i Bergen vil blive udstyret med tuneable white armaturer, som et integreret lysterapisystem. DEM.LIGHT har til formål, at sætte skub i udviklingen af lysterapi som en loftmonteret løsning til behandling og rehabilitering af demenspatienter. Projektet har et betydeligt klinisk og kommercielt innovationspotentiale, da det har til formål at implementere ny medicinsk teknologi i den primære sundhedssektor og dermed lindre symptomerne på demens - en af samfundets store udfordringer.
Førstklassesarmaturer + Glamox HCL-løsning.
Målinger: Depression, aktigrafi, livskvalitet, neuropsykiatriske opgørelse, adfærdsobservation osv. Flere oplysninger vil blive tilføjet som projektet udvikler sig.

 


 

Simuleringseksperimenter med skifteholdsarbejdere

Segment: Kontor
Sted: Bergen, Norge
Start: Efterår 2017
Forskningsinstitution: UiB, Haukland Universitetshospital og det norske kompetencecenter for søvnforstyrrelser.

Projektet omfatter tre laboratorieundersøgelser, hvor forskellige belysningsscenarier med hensyn til farvetemperatur, lux-niveauer og monokromatisk vs. fuldspektret lys vil blive anvendt på studerende i nattevagter. Undersøgelserne vil overvåge effekten af årvågenhed, kognitive præstationer, søvnvarighed og søvnkvalitet. Flere oplysninger vil blive tilføjet som projektet udvikler sig.

 


 

Glamox' deltagelse i andre forskningsprojekter

  • Kalfaret plejehjem, Norge 2017
  • Gullstøltunet plejehjem, Norge 2017
  • Ladegården plejehjem, Norge 2017
  • Øvsttunheimen plejehjem, Norge 2017
  • Sonas plejehjem, Irland
  • Forskningslaboratorium for skiftehold, Norge
  • UiB rat research, Norway