Code of Conduct i Glamox koncernen

Glamox er en norsk industrikoncern, som udvikler, producerer og forhandler professionelle belysningsløsninger til det globale marked. Vores vision er at blive den førende leverandør af belysningsløsninger til det globale marine og offshore marked og en førende leverandør af belysningsløsninger til den professionelle byggebranche i Nordeuropa.

Formålet med vores Code of Conduct er at skabe en god og gennemsigtig virksomhedskultur og værne om integriteten hos Glamox ved at hjælpe medarbejderne med at skabe standarder for god forretningspraksis. Vores Code of Conduct indeholder vores kerneværdier og vores CSR politik.

Alle medarbejdere (herunder vikarer) og bestyrelsesmedlemmer skal overholde Glamox' Code of Conduct samt andre politikker og retningslinjer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet er acceptabel, skal du drøfte det med din chef eller et andet medlem af ledelsesteamet.

 

Download vores Code of Conduct