Sikkerhedsskilte

Formålet med nødbelysning ved hjælp af flugtvejsskilte er, at skabe tilstrækkelig synlighed og at gøre det lettere at finde og bruge flugtvejene i en nødsituation.

Flugtvejsskilte ved udgange og langs flugtveje, bør være tilstrækkeligt oplyste. Formålet med flugtvejsbelysningen er, at tydeligt at markere evakueringsvejen til det anviste samlingssted. Mindst ét oplyst flugtvejsskilt, skal være synligt fra ethvert punkt på flugtvejen.

Der er forskel på flugtvejsskilte, der er belyst indefra og udefra. Skiltearmaturets maksimale synlighed er den største afstand, hvorfra det stadig kan læses og genkendes. Det afhænger af piktogrammets monteringshøjde og typen af ​​belysning af flugtvejsskiltet for at angive flugtvejens retning. Sigtbarheden er dobbelt så høj.

Skilte til flugtveje: 

  • Skilte til flugtveje omfatter flugtvejsskilte, nødudgangsskilte og andre sikkerhedsskilte, der ifølge risikovurderingen skal være læselige under nødbelysningsforholdene.
  • Sikkerhedsskilte skal overholde standarderne ISO 3864-1, ISO 3864-4 (fotometri) og EN ISO 7010 (design)

Sikkerhedsskiltets luminans:  

  • Der kræves en belysningsstyrke på mindst 2 cd/m² over hele skiltet (se tabel for farve).
  • Forholdet mellem maksimum og minimum belysningsstyrke i den hvide eller farvede del af flugtvejsskiltet må ikke overstige 10:1. Ved flerfarvede sikkerhedsskilte bør kraftige afvigelser mellem tilstødende farver også undgås.
  • Forholdet mellem luminanskontrastfarven og sikkerhedsfarven må ikke være mindre end 5:1 og ikke mere end 15:1.
  • Flugtvejsskiltene skal have en levetid på minimum 1 time (batteridrift).

Læseafstand

Sikkerhedsskiltets maksimale læseafstand er den største afstand, hvorfra det stadig kan læses og genkendes. l = z x h, hvor l er læseafstanden, h er højden af ​​skiltet, og z er afstandsfaktoren (z er en konstant med en værdi på 100 for udvendigt belyste skilte og 200 for indvendigt belyste skilte).

safty signs_1.png

Hvis der monteres sikkerhedsskilte ved nødudgange under lysdesign, bør afstanden mellem armaturerne aldrig være større end læseafstanden.

safty signs_2.png

Et ofte stillet spørgsmål er "I hvilken højde skal sikkerhedsskilte monteres?"

Sikkerhedsskilte bør ikke monteres højere end 20 grader over det vandrette udsyn som defineret af skiltets maksimale læseafstand.

Den første begrænsning er, at disse armaturer ikke må monteres lavere end to meter. Den anden begrænsning er, at de ikke kan monteres højere end tyve grader over det vandrette billede. Dette svarer til et punkt, syv meter over gulvet. Og ifølge skiltets maksimale læseafstand, ender vi i syv-elleve meters højde over gulvniveau.

Design af sikkerhedsskilte

ISO 7010-standarden definerer sikkerhedsskilte, der har til formål at forhindre ulykker, beskytte mod brand, give information om sundhedsfarer og sikre evakuering i en nødsituation.

Kategori Betydning Farve Form Eksempel
E Kategori for skilte, der angiver en evakueringsrute, placeringen af sikkerhedsudstyr eller en sikkerhedsfacilitet    grøn kvadratisk eller rektangulær MicrosoftTeams-image (21).png
F Kategori for skilte til brandslukningsmateriale rød kvadratisk eller rektangulær MicrosoftTeams-image (23).png
M Kategori for obligatoriske handlingsskilte blå runde MicrosoftTeams-image (24).png
P Kategori for forbudtskilte rød runde MicrosoftTeams-image (22).png
W Kategori for advarselsskilte gul trekantet MicrosoftTeams-image (25).png