Kvalitetspolitik

Vores selskaber opfordres til løbende at optimere og forbedre deres processer og produkter, så de til enhver tid vil kunne overholde de krav, der stilles både fra kunder og samfundet generelt.

Løbende forbedring af processer og produkter samt omfattende kendskab er nøgleord, når det kommer til udvikling, produktion og salg af belysningsløsninger i topkvalitet, med en lang levetid og et lavt energiforbrug.
 
Vi følger både nationale og internationale samt en række frivillige standarder, så vi altid kan levere produkter, der er i overensstemmelse med kundernes krav og de gældende specifikationer inden for vores markedsområde. Dette gøres ved at opstille målsætninger om at levere det helt rigtige produkt til den aftalte tid, til den aftalte pris og det aftalte sted

Vores kunders feedback er et utrolig vigtigt værktøj for os, da den hjælper os til hele tiden at blive bedre - så vi altid har tilfredse kunder. Ved at vi løbende forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, kan vi sikre, at alle krav til enhver tid overholdes.
 
 
Miljøpolitik

Glamox-koncernen har også en miljøpolitik, som har til formål at overvåge vores miljøpåvirkning. Dette indebærer bl.a. vores energi- og vandforbrug, CO2-aftryk, affaldshåndtering og genbrug samt begrænsninger i forhold til anvendelse og bortskaffelse af farlige materialer og stoffer. Flere af vores produktionsenheder har en ISO 14001 miljøgodkendelse.

 

Downloads 

 

ISO 9001 certifikater 
 
Klik for at downloade ISO 9001 kvalitetsstyringscertifikater for vores produktionsenheder og testcentre.


ISO 13485  

ISO 14001 


ISO 45001 

 

ISO 50001

 

Ex-certifikat