Vi støtter FN’s verdensmål

2030-agendaen for bæredygtig udvikling indeholder en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten – både nu og i fremtiden.

Agendaens omdrejningspunkt er de 17 verdensmål. Vi har identificeret 5 af FN’s verdensmål, hvor Glamox selv gør en aktiv indsats, så vi kan være med til at gøre en forskel

 

  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi 
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  
  • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur  
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion  
  • Verdensmål 13: Klimaindsats  

 

Glamox deltager i FN’s Global Compact-netværk og støtter dermed FN’s 10 Global Compact-principper. Vi har en meget stærk tro på, at vi skal samarbejde for at udrydde ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og håndtere klimaforandringerne, mens vi gennem ansvarlighed og modige handlinger kan skabe globale forbedringer.

 

imageg65zn.png

 

Glamox har forpligtet sig til at sætte videnskabeligt baserede mål i overensstemmelse med SBTi klimamål. 

 

      SBT_logo1.png

 

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg