Lys upp människor och samhällen

Vi arbetar varje dag för att lysa upp människor och samhällen – genom våra lösningar och genom att tillhandahålla en attraktiv och säker arbetsplats.

Med stöd av ansvarsfulla inköps- och leveranskedjepraxis kommer Glamox att vara en förebild för ansvarsfullt ledarskap genom att leverera på styrning och affärsetik. Vår resa mot att uppfylla våra hållbarhetsmål kommer att vara transparent och lätt att följa. Vi kommer att kommunicera öppet om vårt hållbarhetsarbete, framsteg och resultat längs vägen.

För en ljusare morgondag

Våra produkter lyser upp vägen för människor i deras vardag, och våra lösningar bidrar till en ljusare framtid för människor och samhällen.

För att vara en möjliggörare för hållbarhet deltar vi i en aktiv dialog med våra intressenter och vi samarbetar med andra för att ge effekt utanför vår affärsverksamhet. För att öka den tillgängliga kunskapen om ljus och dess påverkan på välbefinnande bidrar vi till forskningsprojekt med akademiska partners som Universitetet i Bergen och International Commission on Illumination.

Vi kommunicerar våra förväntningar på respekt för mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och etiskt affärsuppförande till våra leverantörer, och kvalificerar och övervakar framsteg genom digitala verktyg.

Skarpa sinnen på en fantastisk arbetsplats

Att vara en attraktiv arbetsplats är en viktig del av vår strategi. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare genererar bättre resultat, och att vara en bra arbetsplats för alla som jobbar för oss är ett viktigt bidrag till en ljusare morgondag. Att känna sig välkommen, trygg och respekterad på jobbet är varje anställds rättighet.

Etiskt affärsuppförande har alltid varit en viktig del av Glamox-kulturen. Våra värderingar Comitted, Connected, Competent och Resonsible vägleder oss i vårt dagliga arbete.

 

Loading image...

Våra anställda är stolta över att arbeta för Glamox och i vår globala medarbetarengagemangsundersökning 2021 säger:

 

• 80 % att Glamox är en bra arbetsplats,
• 88 % att de har intressanta och utmanande arbetsuppgifter och
• 86 % att arbetet på Glamox gör att de vill göra sitt allra bästa.

Glamox har en noll incidentfilosofi. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att våra medarbetare ska känna sig skyddade och trygga på arbetsplatsen. När vi adderar nya företag till gruppen prioriterar vi snabba åtgärder för att föra policyer och procedurer för hälsa, säkerhet och miljö upp till Glamox-standarder.

Att göra affärer med integritet – lyfta fram ansvarsfulla affärsmetoder

Vi arbetar hårt för att implementera vår hållbarhetsstrategi och vi vill synliggöra resultat. Det är därför vi arbetar över hela vår organisation för att förse medarbetarna med den kunskap och de verktyg de behöver för att leverera på våra ambitiösa mål.

Vi är fast beslutna att ta hänsyn till etik i allt vi gör, att bygga upp god förvaltning och att leverera utifrån externa riktmärken för hållbarhet. Glamox vill bidra till hållbar utveckling i de länder där vi verkar och vara en god företagsmedborgare. Därför följer vi internationella lagar, deklarationer och principer överallt där vi är verksamma. Vi har nolltolerans mot korruption och vi respekterar mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, i alla aspekter av vår verksamhet. Vi kommer att rapportera om framstegen årligen och vi kommunicerar aktivt om våra framsteg, utmaningarna framöver och vad som krävs för att nå dit