Loading image...

Glamox hållbarhetsrapport 2022: Höjdpunkter och engagemang för en grönare framtid

I dagens värld kan ljusets inverkan på människors liv, hälsa och välbefinnande inte överskattas. Läs om hur Glamox är dedikerade att skapa ljus för bättre livskvalité samtidigt som vi tar itu med hållbarhetsutmaningar. Upptäck de viktigaste höjdpunkterna från Glamox hållbarhetsrapport för 2022 och vårt åtagande att minimera utsläpp, förbättra transparensen och främja miljömässig och social hållbarhet. 

 

Ledande med hållbara belysningslösningar 

Glamox engagemang för en grönare framtid återspeglas i vårt hållbarhetsarbete. Under 2022 utgjordes över 98% av vår totala försäljning av LED-belysning, varav 36% var uppkopplad belysning. Genom att välja våra hållbara produkter och lösningar kan företag minska energianvändningen och bidra till en mer hållbar planet. 

 Viktiga resultat och initiativ under 2022 

Glamox gjorde betydande framsteg under 2022 för att främja våra hållbarhetsmål. Vi tog fram en miljövarudeklaration (EPD) och åtog oss att sätta Science Based Targets inom 24 månader. Initiativ genomfördes för att minska avfallet, minska CO2-utsläppen, förbättra arbetsmiljön och utöka rapporteringsstandarderna. Som ett resultat lyckades vi minska CO2-utsläppen i scope 1 och 2 med 24 %. Dessa prestationer understryker Glamox engagemang för att positivt påverka miljön och samhället. 

annualreport-2023.jpg

 Väggledd av en väsentlighetsbedömning och FN:s mål för hållbar utveckling

Vår hållbarhetsstrategi styrs av en grundlig väsentlighets-bedömning, inklusive intervjuer med intressenter, analys av affärsprioriteringar och leveranskedjor samt dataanalys av nya hållbarhetstrender. Denna bedömning gör det möjligt för Glamox att identifiera risker, möjligheter och områden där våra ansträngningar kan ha störst inverkan. Företaget anpassar sin verksamhet till FN: s hållbara utvecklingsmål, med fokus på ansvarsfull konsumtion och produktion, prisvärd och ren energi, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, industriinnovation och infrastruktur samt klimatåtgärder.

 

Glamox: En ledare av hållbara belysningslösningar 

Som ledande inom belysningsbranschen samarbetar Glamox kontinuerligt med experter och intressenter för att förbättra våra hållbarhetsinitiativ. Vårt engagemang för att minska miljöpåverkan, främja etiska metoder och förbättra människors välbefinnande skiljer oss från mängden. Genom att välja Glamox kan företag bidra till en grönare framtid samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna med högkvalitativa, energieffektiva belysningslösningar.