Loading image...

Den nya ORTUS - Funktionell och kompakt design

ORTUS är en modern och mångsidig familj av nödljusarmaturer som kombinerar varianter för bakgrundsbelysta piktogram samt belysning för utrymningsvägar och fokuspunkter. Allt detta detta i en innesluten kompakt armaturstomme med en genomgående design för alla versioner.

Välutformad nödljusbelysning gör det möjligt att säkert evakuera människor vid strömavbrott och förenklar räddningspersonalens arbete.

Hitta den bästa nödljuslösningen  med nya ORTUS. Oavsett om du behöver pålitligt nödljus för idrottsanläggningar, köpcentrum, industri- eller offentliga byggnader, gör denna produkts imponerande mångsidighet den lämplig för användning i praktiskt taget alla utrymmen.

Loading image...

 

ORTUS uppfyller de högsta kraven. Familjen består av säkerhetsskylt, utrymningsvägs- och antipanikbelysning i enlighet med standarderna EN 60598-2-22, EN 1838 och EN 50172. Dessutom är ORTUS-W SIGN-versionen lämplig för användning med säkerhetsskyltar i enlighet med ISO 7010.

Ladda ner ORTUS broschyren

ORTUS-familjens imponerande mångsidighet gör den lämplig för användning i praktiskt taget alla utrymmen. Denna produkts funktionalitet har också utökats till att omfatta applikationer utomhus och vid höghöjdsmontage.

Garantera din säkerhet…

Vi vet alla att nödljus bör ha de mest tillförlitliga energikällorna som finns. Därför har vi utrustat ORTUS med den bästa möjliga tekniken på marknaden – litiumbatterier.

Vilka är fördelarna med att använda litiumbatterier?

De kännetecknas av en hög energitäthet, vilket bidrar till att säkerställa längre livslängd och garantiperioder. Batteripaketen är standardiserade och deras mindre dimensioner leder till bättre designmöjligheter. Ingen ytterligare formatering krävs med denna plug & play-lösning med Nobelprisvinnande potential för framtida utveckling.

...och dom är hållbara

Men kanske viktigast av allt, litiumbatterier är en mycket hållbar lösning, som minskar CO2-utsläppen samtidigt som energikostnaderna sänks.

Loading image...