Loading image...

Belysning för både möss och män

Den nya veterinärbyggnaden på norska Life Sciences universitetet kan vara den mest komplexa byggnad som någonsin byggts i Norge. Veterinärbyggnaden består av 8 sammankopplade byggnader och cirka 2 400 rum med en enorm mängd funktioner och behov som måste hanteras under samma tak. Hur kan man belysa ett sådant projekt?

Loading image...

BYGGET AV NYA CAMPUS ÅS påbörjades 2009 och vissa delar av detta campus var klara för inflyttning under våren 2021. Att kalla projektet ett stort åtagande skulle med andra ord vara en ganska ordentlig underdrift. Vi hade ett samtal med Benedikte Nilsen Rauan, som genom sitt jobb som ljusdesigner på konsultföretaget Multiconsult har arbetat med projektet sedan 2011.

Ett mycket komplext projekt
Att kalla veterinärbyggnaden en av de mest komplexa byggnaderna som någonsin byggts i Norge är ett stort budskap, men Nilsen Rauan utvecklar gärna.

- Det var ett extremt invecklat projekt. Den nya veterinärbyggnaden består av ett stort antal funktioner. Du behöver stora lärarsalar med och utan levande djur, anläggningar för vetenskap och forskning, laboratorier, akvarier, operationssalar, löpband för hästar och simhallar för hundar, plus museirum och utställningar. Det finns till och med ett perfekt bevarat veterinärkontor från sekelskiftet. I vissa rum har vi sjuka djur och där behövs därför särskilda funktioner för att hålla sjukdomar och virus inneslutna. Vart och ett av dessa mål har sin egen unika kravbild.

Loading image...
Loading image...

- Som om det inte vore nog behövde vi också belysning utomhus – vägar, trottoarer, parker och skulpturer. Konsten inom campusområdet måste belysas på ett sätt som kompletterar föremålen eftersom vi ville att konsten skulle synas utifrån när det är mörkt. Arkitekturen är uppbyggd med höga, öppna exteriörer i glas så att de stora konstverken kan bli en del av det offentliga området i parken utanför. Att hitta de optimala belysningslösningarna för vart och ett av dessa element har varit ett stort åtagande, förklarar hon med ett leende.

Nära samarbete från dag ett
Var börjar du när du skapar belysningslösningar för den här typen av projekt? Nilsen Rauan berättar att belysningsformgivarna var med i planeringen från början till slut, vilket vanligtvis inte B händer i hennes projekt. Det var en stor fördel och gjorde processen mycket enklare.

- Jag kände redan till Glamox när jag blev tilldelad Campus Ås-projektet. Glamox är välkänt inom belysningsindustrin. Jag kände till produktsortimentet väl och trodde att Glamox skulle passa perfekt för det här projektet. Jag använde er hemsida för att få en känsla för vilken typ av produkter jag ville använda, både för inspiration och för att titta på de tekniska specifikationerna för produkterna. Jag ägnade också mycket tid åt att titta på referensprojekt för att hitta idéer.

Dessutom berättar hon att de arbetade väldigt detaljinriktat från dag ett. Arkitekterna hade mycket specifika krav på armaturerna i taket, men utöver detta rådde stor frihet i belysningsutformningen. Belysningsformgivarna presenterade sina idéer för arkitekterna och justerade visionen genom samarbete innan skisser och renderingar överlämnades till byggarna för godkännande.

- Vi använde många visualiseringar, både handskisser och digitala reproduktioner. Tekniska data för belysningen användes också för att visualisera hur den färdiga designen skulle komma att se ut att se ut. Vi var tvungna att välja armaturer som kompletterade arkitektens val av undertak, och deras färgval påverkade direkt hur varmt eller svalt ljusets färgtemperatur behövde vara. Vi har haft ett mycket nära samarbete med arkitekterna och det var väldigt viktigt för slutresultatet. En del av arkitektens digitala visualisering överensstämde till slut precis med foton från den färdiga byggnaden, vilket är ganska imponerande.

Loading image...

Det fanns dock vissa begränsningar och justeringar som behövde göras längs vägen. Den 12 år långa konstruktionen innebar också stora tekniska framsteg under denna tid. Vissa delar av byggnaden gjordes om under hela byggprocessen, vilket även möjliggjorde uppdateringar av belysningslösningarna. Det har också funnits önskemål från byggnadens användare, till exempel röd eller grön belysning för bättre syn och precision i operationssalarna. Dessa har justerats och lagts till längs vägen.

Ljusstyrning för smartare energianvändning
Precis som i de flesta moderna byggnader installerades även system för ljusstyrning. Campusområdet har 180 olika varianter av armaturer installerade i 2 400 rum, armaturerna regleras av Dali-system och tillsammans med en omfattande användning av toppmoderna rörelse- och dagsljussensorer bidrar detta till en hållbar energianvändning.

- Vi var dock tvungna att låta användarna av vissa rum åsidosätta de automatiska inställningarna. Vissa forskningsprojekt kräver möjlighet att reglera belysningen i ett rum på ett speciellt sätt. Jag har hört att det finns ett team som forskar kring fiskens dygnsrytm, vilket innebär att de måste kunna manipulera ljuset för att ändra sig efter sina specifika behov. Vi stod inför många scenarier som vi inte kunde föreställa oss när vi först tog oss an projektet, tillägger Nilsen Rauan.

Ur byggarens synvinkel var det en fördel att ha så få leverantörer som möjligt. Rent praktiskt gör detta både hantering och underhåll mycket enklare. Glamox levererade anpassade korridors- och kontorsarmaturer samt anpassade armaturer i laboratorier och armaturer till kliniska områden på sjukhus och i sjukvårdsbyggnader. Förutom dessa högteknologiska armaturer levererade Glamox även armaturer för teknikrum, bänkbelysning och bordslampor.

Projektledaren och försäljningsingenjören från Glamox hjälpte till och följde upp under hela byggprocessen eftersom supporten var mycket viktig när det var dags att montera armaturerna. Tack vare detta gick alla steg i processen så smidigt som det bara kunde.

Veterinärbyggnaden är idag en toppmodern universitetsbyggnad med helt nya lokaler för alla som arbetar, studerar eller forskar där. Både anställda och studenter har tillgång till forsknings-, laboratorie- och undervisningslokaler i världsklass. Praktiska lösningar och tekniskt avancerad utrustning främjar djurens välbefinnande för både fiskeindustrin, jordbruket, idrotten och husdjuren i hemmet.

Loading image...
Loading image...