Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa användningen av vassa redskap och bearbetningsmaskiner kräver säker driftsbelysning. Även om automatiserad livsmedelsbearbetning kräver mindre frekvent övervakning krävs rätt vertikal belysning för att bekvämt kunna se datorskärmar och kontrollpaneler. Kraven på belysningsstyrka varierar också beroende på arbetsuppgiften - inspektion av färdiga varor, sortering och arbetsuppgifter där man använder vassa redskap kräver högre belysningsnivåer än till exempel aktiviteter så som tvättning, kokning och fyllning.

Livsmedelsproducenter behöver ha bra färgåtergivning i sina fabriker, inte bara under den färgkritiska slutproduktinspektionen, utan också för att utvärdera varornas färskhet under hela bearbetningen. Pendlade armaturer med högt Ra värde är en lämplig lösning.

 

Belysningskrav 

Industriella verksamheter och hantverk - Livsmedelindustri, delikatesser

 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Arbetsplatser och arbetsområden:
- i bryggerier, mälterier
- för tvättning, fyllning av fat, rengörning, siktning, skalning
– för kokning i konserv- och chokladfabriker
– i sockerfabriker
– för torkning och jäsning av råtobak, jäsningskällare
200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Sortering och tvättning av produkter, malning, blandning, packning 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Arbetsplatser och kritiska områden i slakthus, köttaffär, mejerier, kvarnar, på filtreringsavdelning i sockerraffenaderier 500 750 25 0,60 80 150 150 75  
Uppskärning och sortering av frukt och grönsaker 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Tillverkning av delikatesser, köksarbete, tillverkning av cigarrer och cigaretter 500  750 22 0,60 80 150 150 75  
Avsyning av glas och flaskor, produktionskontroll, trimning, sortering, dekorering 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Labratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Färgkontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...