Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att mildra dessa risker. Användning av explosionssäkra (Ex) armaturer är obligatoriskt i dessa områden och deras klassificering är baserad på zoner enligt deras riskpotential.

Farliga områden är explosiva atmosfärer som skapas av gaser, ångor och antändbart damm eller fibrer. De kan vanligtvis hittas på platser som olje-/gasriggar, bearbetningsraffinaderier, kemiska produktionsanläggningar, brandfarliga vätskelagringsanläggningar, under bränsletransport, på bensinstationer, i färg- och papperstillverkningsanläggningar, etc. 

Det är viktigt att belysningsprodukterna faktiskt är konstruerade för användning i verkliga farliga områden och att deras drift och underhåll uppfyller de lämpliga kraven. Armaturhusen är ofta tillverkade av aluminium/zinkbelagd eller rostfritt stål och innehåller externa batterier för nödljus och förlänger livslängden. 


Ex klassificering av farliga områden 

Farliga områden 

 

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att mildra dessa risker. Användning av explosionssäkra (Ex) armaturer är obligatoriskt i dessa områden och deras klassificering är baserad på zoner enligt deras riskpotential. 

 

Farliga områden är explosiva atmosfärer som skapas av gaser, ångor och antändbart damm eller fibrer. De kan vanligtvis hittas på platser som olje-/gasriggar, bearbetningsraffinaderier, kemiska produktionsanläggningar, brandfarliga vätskelagringsanläggningar, under bränsletransport, på bensinstationer, i färg- och papperstillverkningsanläggningar, etc. 

 

Det är viktigt att belysningsprodukterna faktiskt är konstruerade för användning i verkliga farliga områden och att deras drift och underhåll uppfyller de lämpliga kraven. Armaturhusen är ofta tillverkade av aluminium/zinkbelagd eller rostfritt stål och innehåller externa batterier för nödljus och förlänger livslängden. 

 

Ex klassificering av farliga områden 

 

ATEX -direktivet nr. 2014/34/EU för utrustning och skyddssystem är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. ATEX och IEC Ex definierar atmosfärgrupper beroende på typ och förekomst av gaser och damm. Ägarna måste klassificera områden där farlig explosiv atmosfär kan förekomma i zoner. 

 

Farliga områden klassificeras i zoner (0, 1 och 2 för gaser, ångor och dimma och 20, 21 och 22 för damm). Dessa farliga zoner måste skyddas mot antändningskällor. Explosionssäkra armaturer avsedda för användning i Ex-klassificerade områden måste uppfylla kraven i direktivet. Zon 0 och 20 kräver kategori 1-märkt utrustning, zon 1 och 21 kräver minst kategori 2-märkt utrustning och zon 2 och 22 kräver minst kategori 3-märkt utrustning. Zon 0 och 20 är de zoner med störst risk för att en explosiv atmosfär uppstår. 

 industry_hazardous areas_2.jpg

Beroende på deras minsta antändningsenergi, klassificeras gaser i högsta yttemperaturklasser från T1 = 450 ° C till T6 = 85 ° C. 

 Glamox har stor erfarenhet av de mest extrema explosiva förhållandena i Nordsjön. Vi tillverkar armaturer anpassade för zon 1/21 och zon 2/22 (Ex-n) och för maximal yttemperatur klasserna T4 (135 ° C) till T5 (100 ° C). 

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...