Loading image...

EPD-er og Glamox: Fremtidens merking av miljøpåvirkning

Hvordan påvirker det pågående arbeidet med EPD (Environmental Product Declarations) produksjonen i Glamox? Teknisk direktør Birger Holo har ansvaret for å gjennomføre bærekraftstiltak gjennom hele verdikjeden i Glamox. Han forklarer hvordan Glamox jobber med miljødeklarasjoner, både nå og i årene som kommer.

EPD-er er en viktig del av det pågående bærekraftsarbeidet vårt
Birger starter med å forklare at miljødeklarasjoner ikke er altavgjørende for Glamox’ bærekraftsarbeid. Han understreker viktigheten av å implementere bærekraft på alle nivåer i organisasjonen. Glamox’ innsats for bærekraft vil bli fullt implementert i 2022 og blir en helhetlig strategi som omfatter bærekraft både innenfor miljø, sosialt ansvar og ledelse.

– I strategien vår følger vi to hovedkategorier der vi fokuserer både på produktene og virksomheten vår. EPD er et av tiltakene som faller inn under produktkategorien. Vi ønsker å utføre bærekraftsarbeidet vårt på en genuin og transparent måte, både for de ansatte og for kundene våre, sier Birger. Bærekraft påvirker hele verdikjeden vår, som produksjon, hvilke leverandører vi gjør forretninger med og hvordan vi pakker og sender de ferdige produktene våre.

EPD-enes betydning for Glamox
Det er kanskje ikke noen overraskelse at Glamox’ største miljøpåvirkning kommer fra produktene våre. Det som kanskje kan overraske noen, er det faktum at mesteparten av denne påvirkningen skjer etter at produktene har forlatt oss. Hvordan kunden bruker produktet, og hvor lenge de bruker det, er det som bidrar mest til det totale energiforbruket knyttet til et produkt når man ser på hele produktets levetid. Dette er derfor også den største bidragsyteren til det totale klimaavtrykket til produktet.

– Vi jobber med en generator som lar oss tallfeste miljøpåvirkningen for alle produktene våre, og vi begynner med noen få eksisterende produkter til våren 2022. Dette vil være en livssyklusanalyse av hver enkelt gjenstand, fra materialer, transport og produksjon, samt bruk og levetid. Det er dette som gjør EPD-er så komplekse – ettersom bruksfasen for eksempel er så avgjørende for det totale klimavtrykket til en armatur, må vi vurdere hvordan kunden kommer til å bruke produktet. Og for beslutningstakerne som bruker EPD-er som verktøy, må de sikre at EPD-ene de evaluerer, er basert på de samme scenarioene. Hvis ikke, risikerer de å ta feil avgjørelse, fordi de potensielt ikke sammenligner et eple med et eple.

Han presiserer videre at EPD-er tvinger Glamox til å bli stadig mer bevisste på alle valg som tas i utviklingen av et produkt, helt ned til de første skissene. Kan et annet materiale eller et annet valg av elektriske komponenter gi lavere miljøpåvirkning? På dette tidspunktet fokuserer vi på å kartlegge virkningen av våre nåværende produkter, men snart må vi ta miljøhensyn så tidlig som i førproduksjonsfasen av hver enkelt armatur.