Corridors and circulation areas

Safety sign luminaires showing the direction towards the emergency exit should be visible at every point of any corridor that also serves as an escape route.

De functionaliteiten en ontwerpprincipes voor gangen en verkeersruimten zijn zeer divers, afhankelijk van hun plaats in het ontwerp – variërend van de eenvoudige functie van doorgang tussen punten in het gebouw tot uitgebreide representatieve ruimten met een eigen architectonische expressie. De parameters en locaties van de noodverlichtingsarmaturen moeten in overeenstemming zijn met het architectonisch ontwerp en alle andere naast elkaar bestaande installaties en constructies – met speciale aandacht voor brandbeveiligings-, signalerings- en lichtregelinstallaties in het bijzonder.

 

Slimme planning voor verschillende omstandigheden

Gangruimtes worden dagelijks gebruikt, maar we registreren zelden architectonische obstakels die ze kunnen bevatten. Deze objecten bepalen vaak de visie en boodschap achter het ontwerp van het gebouw, maar kunnen in bepaalde ongunstige omstandigheden een belemmering vormen. Stelt u zich eens voor dat u er bij schaars licht, te midden van opspattende rook en met toenemende nervositeit voorbij komt tijdens een evacuatie – het zal u motiveren om die gebieden zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties.

 

Sufficiently bright and visible emergency exit signs

A safety sign luminaire showing the direction towards an emergency exit should be visible at every point along every communication route that also serves as an escape route. When designing the lighting and designating the locations for the emergency exit signs, the distance between those luminaires should not exceed the visibility range of those signs. Furthermore, the entire escape route must be illuminated in accordance with the applicable legal regulations.

 

Well-thought-out placement and connection

Emergency lighting arrangements for escape routes must also be verified in terms of their compatibility with any safety systems that are often located in corridors. Every luminaire’s location should be determined with consideration towards the relevant mounting and connection options to avoid potential collisions. This is done by checking the design layers for the course of the installation and the assembly points of signalling devices, control systems, firefighting equipment and the like. During this verification, it’s important to place additional luminaires at specific points that require it.

EU guidelines require proper evacuation conditions for all occupied workspaces

Important emergency lighting design principles to remember about for corridors:

  • escape routes
    paying close attention to the surface illumination of the floor at inclination change points (such as ramps or stairs), intersections, direction changes and corridor corners
  • emergency lighting
    that indicates the course of the escape route and various safety signs along its course
  • lighting for points of emphasis
    such as first aid kits, firefighting equipment and warning points

 

Noodverlichtingseisen:

Type of emergency lighting  task / activity area

Illuminance level (Emin) / Luminance level (Lmin)

Diversity ratio (Ud)

Area

Duration

Time until 50% / 100% illuminance is achieved
Escape route lighting 1 lx 1:40 2 m on the floor 1 h 5 s / 60 s
Corridor level or direction change 1 lx Not applicable Within 2 m 1 h 5 s / 60 s
Exit signs on the escape route 2 cd/m2 10:1 Safety sign 1 h 5 s / 60 s
Lighting of points of emphasis 5 lx Not applicable Point of emphasis 1 h 5 s / 60 s