Puzzelen met atomen en moleculen bij Evonik

Land

België

Jaar

2020

Evonik is één van de wereldmarktleiders in de speciaalchemie. Als bezoeker word je getriggerd door een onbekend schouwspel en vraag je je af; welke stoffen gaan er door deze leidingen en wat is het proces? Zonder scheikundige kennis blijft het abstract.

Wij bezoeken de Oxeno-installatie bij Evonik. Hier verwerkt men verschillende C4-fracties van raffinaderijen. Deze grondstoffen worden via pijpleiding of schip aangevoerd en tot eindproducten verwerkt. Men werkt hier met koolwaterstoffen, organische verbindingen van uitsluitend waterstof (H) en koolstof (C). Men splitst en combineert stoffen in reactoren. In destillatiekolommen wordt het kookpuntverschil van stoffen gebruikt om een scheiding tot stand te brengen. Stoffen worden aangevoerd via de pijpleiding in de destillatiekolom en opgewarmd. Vluchtig verdampende stoffen komen boven in de kolom en worden daar afgescheiden van het product onderin de destillatiekolom. In het algemeen geldt voor koolwaterstoffen, hoe langer de koolstofketen, hoe zwaarder de moleculen en hoe hoger het kookpunt. Door dit proces te herhalen in een volgende kolom kunnen meer stoffen gescheiden worden en door toevoeging van andere stoffen worden er nieuwe chemische verbindingen gemaakt en ontstaan er nieuwe producten. De producten, die hier onder meer geproduceerd worden zijn Butadieen en MTBE. Butadieen wordt in synthetisch rubber gebruikt, voornamelijk voor de bandenindustrie en in diverse toepassingen voor kunststoffen en elastomeren, kunststoffen met een hoog elastisch vermogen zoals synthetisch rubber of siliconen. MTBE leidt tot een hoger octaangetal en een betere verbranding van de brandstoffen in benzine motoren, op deze manier draagt MTBE bij tot een betere luchtkwaliteit. Onder een Human Centric Lighting installatie werken de procesoperators in de controlekamer van Oxeno. In deze controlekamer zien we op vijf werkplekken schermen met een enorme hoeveelheid gegevens. De procesoperators hebben een scheikundige opleiding en moeten gewerkt hebben als buitenmannen, voordat ze als bordman in de controlekamer mogen werken. Als buitenman leer je het terrein kennen en het proces, het is ook belangrijk dat je weet waar zich wat bevindt en wat de afstanden zijn. Een bordman, stuurt, controleert en beheert het productieproces. Op de schermen verschijnen diverse alarmlijsten in het rood of geel, men moet hier controleren en bijstellen om het productieproces goed te laten verlopen. Contact met de buitenman is nodig, omdat hij op locatie controleert en toeziet dat het proces goed verloopt. Er vindt een voortdurende controle plaats van temperaturen, drukken en debieten. Een debiet is de getransporteerde hoeveelheid per uur in ton of kilo.

 

Human Centric Lighting

De controlekamer werd onlangs gerenoveerd. Om de beste werkomstandigheden te bieden is gekozen voor de Human Centric Lighting oplossing. De verlichting wijzigt de gehele dag van kleurtemperatuur om de bordmannen een goed ritme mee te geven en op de juiste tijden alert te houden. Rik Luyens, Sales Engineer bij ATS Antwerpen en Dirk van Cauteren van Framaz, de Belgische verdeler van Glamox, stelden de oplossing voor aan Evonik. Het bedrijf is 24/7 operationeel, de boordmannen werken in 3 shifts. De C90 verlichtingsarmaturen zijn ingeregeld in een driedagen cyclus over 24 uur, waarin de kleurtemperatuur in scene is gezet. De gebruikers kunnen zelf de lichtintensiteit regelen, niet de kleurtemperatuur. Met feedback van de gebruikers wordt de cyclus verder verfijnd, of dit nodig zal zijn, is nog de vraag, Peter Neefs van Evonik vertelt dat de gebruikers zeer positief zijn over de verlichtingsinstallatie.

 

DALI monitoring

Jose Cordova Alvear van Framaz heeft de programmering en inbedrijfstelling van de verlichtingsinstallatie gecoördineerd. In het gebouw vindt er ook een automatische controle van de verlichtingsarmaturen en monitoring van de noodverlichtings-armaturen E80 via DALI plaats. Op deze wijze is een storing direct af te lezen en kan snel en adequaat ingeschat worden of er actie ondernomen moet worden om een veilige vluchtweg te garanderen bij een evacuatie. Na een bezoek is het labyrint aan pijpleidingen, kolommen en tanks verklaard. Op deze productielocatie staat veiligheid met reden hoog in het vaandel. De continue controle op het productieproces vereist goede verlichting om de werknemers hun taak zo goed mogelijk te laten verrichten. Wij wensen de bordmannen veel gemak van deze verlichtingsinstallatie.