Uus pakend vähendab oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid

Glamoxis töötame pidevalt selle nimel, et vähendada oma toodete keskkonnajalajälge. Vaatleme süstemaatiliselt kõiki tooteperekondi, et vähendada materjalide kasutamise, pakendamise ja transpordi mõju ning maksimeerida jäätmete ringlussevõttu.

Oleme valgustiperekondadele C35 ja C95 jaoks ümber kujundanud pakendi, et maksimeerida kaubaaluste kasutamist, vähendades seega oluliselt transpordist ja tootmisest tulenevaid heitkoguseid. Uus pakendikujundus võimaldab 35% rohkem ühikuid kaubaaluse kohta, mille tulemuseks on aastane CO2 vähenemine 3717 kg võrra.

Glamoxil on ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid ja nende saavutamiseks ei saa me ühtegi kivi pööramata jätta. Mõju avaldab kõigi tegevuste summa, mida kogu väärtusahelas rakendame.