Toote keskkonnadeklaratsioon ja Glamox: keskkonnamõju hindamise tulevik

Kuidas mõjutab jätkuv töö toodete keskkonnadeklaratsioonidega (EPD) Glamoxi tootmist? Tehnikadirektor Birger Holo vastutab kogu Glamoxi väärtusahelas jätkusuutlikkuse meetmete rakendamise eest. Ta selgitab, kuidas Glamox töötab EPD-dega nii praegu kui ka eelolevatel aastatel.

EPD-d on oluline osa meie jätkuvast kestlikkusega seotud tööst
Alustuseks selgitab Birger et EPD-d ei ole veel kogu Glamoxi kestlikkusealane töö. Ta rõhutab jätkusuutlikkuse tähtsust kõigil organisatsiooni tasanditel. Glamoxi jätkusuutlikkusealased jõupingutused viiakse täielikult ellu 2022. aastal ning on terviklik strateegia, mis hõlmab jätkusuutlikkust nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka juhtimisvaldkonnas.

- Oma strateegias järgime kahte peamist suunda, keskendudes oma toodetele ja tegevusele. EPD-d on üks algatustest, mis kuulub toodete suuna alla. Tahame, et meie jätkusuutlikkuse vallas tehtav töö oleks nii meie töötajate kui ka klientide jaoks tõeline ja läbipaistev, märgib Birger. Jätkusuutlikkus mõjutab kogu meie väärtusahelat, näiteks meie tootmist ning seda, milliste tarnijatega koostööd teeme ja kuidas valmistooteid pakendame ja transpordime.

Toodete keskkonnadeklaratsioonide mõju Glamoxile
Pole üllatav, et Glamoxi suurim keskkonnamõju tuleneb meie toodetest. Samas võib olla üllatav teada, et suurem osa sellest tekib pärast seda, kui tooted on meie juurest ära saadetud. Toote kogu energiatarbimist kogu selle kasutusea jooksul mõjutab põhiiliselt see, kuidas klient toodet kasutab ja kui kaua. Seega mõjutab põhiliselt just see ka toote üldist keskkonnaalast jalajälge.

- Töötame välja generaatorit, mis võimaldab meil mõõta kõigi meie toodete keskkonnamõju, ja alustame mõningate olemasolevate toodetega 2022. aasta kevadel. See analüüsib iga materjali, transpordi ja tootmise aspekti ning kliendi poolt kasutamist ja kasutusiga. Seetõttu ongi toodete keskkonnadeklaratsioonid nii keerukad – näiteks kuna kasutamise etapp on valgusti kogu jalajälje arvutamiseks väga oluline –peame hindama, kuidas klient toodet kasutab. Ning otsustajad, kes kasutavad EPD-sid tööriistana, peavad tagama, et hindamisel kasutatavad EPD-d tugineksid samadele stsenaariumidele. Kui mitte, on neil oht teha vale otsus, sest nad ei pruugi võrrelda õunu õuntega.

Lisaks selgitab ta, et EPD-de tõttu peab Glamox tegema toote väljatöötamisel iga valiku üha teadlikumalt, alates juba esialgsetest kavanditest. Kas on võimalik valida materjale või elektrikomponente, millega tagada väiksem keskkonnajalajälg? Praegu keskendume oma praeguste toodete mõju kaardistamisele, kuid peagi peame hakkama keskkonda juba varakult arvesse võtma, iga meie toodetava valgusti tootmise-eelses etapis.

Loading image...

"EPD-d on hinnangud, mida meie kliendid kasutavad aktiivselt võimalikult parimate otsuste tegemiseks oma projektidele. Meile on oluline olla läbipaistev ja mitte kunagi ühegi tootega nn rohepesu teha. Meie eesmärk on, et klient kasutaks oma valguspaigaldisi ainult siis, kui see on vajalik, et valgustid oleksid kasutamisel efektiivsed ja võimalikult pika kasutuseaga. EPD-d on Glamoxile suurepärane vahend selle visiooni toetamiseks ja tugevdamiseks."

Suurenev turunõudlus
Birger selgitab, et EPD-de nõudlus turul suureneb, eriti Põhjamaades ja eelkõige avalikus sektoris. Jätkusuutlikkus on muutumas nõutavaks, mitte ainult „toredaks omaduseks“, ja oleme valmis seda nõudlust rahuldama. See muutub lähiaastatel üha olulisemaks ja peame oma konkurentsieelise hoidmiseks olema ajast ees.

- EPD-d on hinnangud, mida meie kliendid kasutavad aktiivselt võimalikult parimate otsuste tegemiseks oma projektidele. Meile on oluline olla läbipaistev ja mitte kunagi ühegi tootega nn rohepesu teha. Meie eesmärk on, et klient kasutaks oma valguspaigaldisi ainult siis, kui see on vajalik, et valgustid oleksid kasutamisel efektiivsed ja võimalikult pika kasutuseaga. EPD-d on Glamoxile suurepärane vahend selle visiooni toetamiseks ja tugevdamiseks.

Kuid ta rõhutab toote EPD hinnangu tegeliku lugemise, sellest arusaamise ja selle teistega võrdlemise tähtsust.

- On oluline võrrelda samade kriteeriumite alusel mõõdetud EPD-sid. Kui üks ettevõte hõlmab EPD-s kogu toote elutsüklit, teine aga hõlmab ainult tootmise, kooste- ja transpordietappe, näib see ettevõte olevat esmapilgul teisest paremate tulemustega. EPD-d ei ole kindel hinnang, nagu filmide hinne 7/10 või pesumasina energiaklass A või B. Need on veidi keerulisemad, naeratab Birger.