Loading image...

Glamox pühendub teaduspõhiste sihtmärkide algatusele

Glamoxis töötame pidevalt selle nimel, et vähendada oma toodete ja tegevuse keskkonnajalajälge. Teame, et valgustus annab 15–20% maailma elektritarbimisest ja 5% maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest, nii et meie tehtud muudatustel võib olla suur mõju. Seetõttu oleme võtnud endale kohustuse kehtestada teaduspõhiste sihtmärkide (SBTi) algatuse abil lähiaja ettevõtteülesed heitkoguste vähendamised kooskõlas kliimateadusega.

SBTi on partnerlus süsinikdioksiidi avalikustamise projekti (CDP), ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC), Maailma Ressursside Instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) vahel. Lühidalt öeldes mobiliseerib see erasektorit võtma kiireloomuliste kliimameetmete juhtrolli. Uusimad kliimateadused hoiatavad, et peame dramaatiliselt piirama temperatuuri tõusu, et vältida kliimamuutuste katastroofilisi tagajärgi. Teaduspõhised eesmärgid näitavad ettevõtetele ja finantsasutustele, kui palju ja kui kiiresti peavad nad oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendama, et vältida kliimamuutuste halvimaid tagajärgi.

Tehniline direktor Birger Holo vastutab jätkusuutlikkuse meetmete rakendamise eest kogu Glamoxi väärtusahelas. Ta selgitab, et oleme võtnud kohustuse töötada teaduspõhiste sihtmärkide algatuse raames, kuna see on teaduspõhiste kliimaalaste jõupingutuste kuldstandard.

Loading image...

- Soovime tagada, et meie jätkusuutlikkuse alane töö oleks ehtne ja läbipaistev. Selleks, et meie töö oleks tõeliselt oluline, peame tagama, et rakendame muudatusi, mis tegelikult muudavad. Kui võtate SBTi kohustuse, on teil maksimaalselt kaks aastat aega, et töötada välja oma ettevõtte heitkoguste vähendamise eesmärgid ja saada need teaduspõhise eesmärgi algatusega heaks. Meie töö on juba alanud, kuid eeldatavasti kiireneb, kui liitume 2022. aasta sügisel ÜRO Global Compacti korraldatava programmiga "Climate ambiton Accelerator Programme". Kaks aastat võib tunduda pikk, kuid algatusega liitudes saame juurdepääsu ekspertide nõuannetele, juhenddokumentidele, veebiseminaridele ja muudele ressurssidele, näiteks teaduspõhiste eesmärgi seadmise tööriistadele. Sel viisil toimides võime olla kindlad, et meie seatud eesmärgid on kõige suurema mõjuga.

Birger Holo, Glamoxi tehniline direktor

Ta jätkab selgitamist, et kõigepealt peame mõõtma olemasolevaid heitkoguseid meie väärtusahela igal etapil. See, kuidas lõppkasutaja meie tooteid kasutab ja kui kaua nad neid kasutavad, on tema kogu eluea energiatarbimise peamine tegur. See tähendab, et me ei saa vaadata ainult tootmist, transporti ja turustamist – me peame arvestama toote eluiga alates selle loomisest kuni elutsükli lõpuni. Seejärel peame täpselt kindlaks määrama, millised muutused avaldavad kliimale kõige rohkem mõju, ja neid ellu viima.

Teaduspõhiste sihtmärkide algatusega on seni pühendunud vaid umbes 37 ettevõtet Norras. Meie eesmärk on olla oma tööstusharu jätkusuutlikkuse liider ning SBTi raames töötamine tagab meile parima võimaluse edu saavutada.

2015. aasta Pariisi kokkuleppega võtsid maailma valitsused kohustuse piirata globaalse temperatuuri tõusu tunduvalt alla 2 °C võrreldes industriaalajastu eelse tasemega ning teha jõupingutusi, et piirata soojenemist 1,5 °C-ni. 2018. aastal hoiatas valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC), et kliimamuutuste katastroofiliste mõjude vältimiseks ei tohi globaalne soojenemine ületada 1,5 °C industriaalajastu eelsest temperatuurist. Selle saavutamiseks peavad kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused 2030. aastaks poole võrra vähenema ja 2050. aastaks nullini. Allikas: https://sciencebasedtargets.org/about-us#what-we-do

 

    SBT_logo1.png

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg