Loading image...

Loome valgust paremaks eluks vähendades oma toodete jalajälge tänu taaskasutatud alumiiniumile

Meie üheks peamistest prioriteetidest Glamoxis on saavutada 2030.aastaks süsinik neutraalsus enda tegevustes ning oleme selle nimel väga pühendunud. Otsime pidevalt uusi viise enda ja klientide süsiniku jalajälje vähendamiseks. Seetõttu oleme mõnedes populaarsetes valgustiperedes alustanud üleminekut esmasest toormest alumiiniumilt taaskasutatud alumiiniumile. Oleme juba oma uutele C80 G2 valgustitele kavandatud muudatused ellu viinud ja valmistume selle laiendamiseks teistele peredele.

Taaskasutatud alumiinium saadakse vanametalli ümbersulatamisel – uue alumiiniumi tootmine alumiiniumoksiidi on väga energiamahukas protsess, esmalt kaevandatakse boksiidimaak ja seejärel seda põletatakse. Üleminek C80 G2 tooraine ringlussevõetud variandile on võimaldanud meil saavutada märkimisväärset heitmete vähendamist, 546 tonni CO2 ekvivalenti aastas*.

„Oleme juba ellu viinud plaani minna üle ümbertöödeldud alumiiniumile oma populaarse C80 valgusti uue generatsiooni valmistamisel, mille tulemusel väheneb CO2 heitmete hulk 63% võrreldes esmase alumiiniumi kasutamisega nendes profiilides,“ selgitab tehniline direktor Birger Holo. Glamox C35 ja C95 LED-valgusti on järgmised tooted, mille profiilides võtame taaskasutatud alumiiniumi kasutamisel. Kõik kolm tootesarja toodetakse Eestis, meie Keila tehases. Need kolm tootepere üheskoos tähendavad umbes 400 000 toodet aastas, mis kasutavad kokku 300 tonni alumiiniumi. "Lisades juurde veel need kaks tootesarja väldime hinnanguliselt igal aastal kokku 1000 tonni CO2 ekvivalenti* paiskamist atmosfääri, mis võrdub süsiniku kogusega, mida seob ligi 1200 aakrit metsa aastas," sõnab Birger Holo.

"Meil on veel palju tööd ees, kuid oleme pühendunud sellele, et aidata oma klientidel vähendada nende süsiniku jalajälge ja saavutada 2030. aastaks kliimaneutraalsus oma tegevustes. Energiasäästliku LED-valgustuse pakkumisest ei piisa, vaid peame tagama, et iga meie tegevuse ja tarneahela tahk minimeerib meie keskkonnamõju,“ ütleb äriarendusdirektor Viktor Söderberg, kes juhib ettevõtte jätkusuutlikkuse programmi

*arvutused on tehtud 2022 aasta müüdud koguste põhjal, võrreldud on toote EPD uue ja endise materjali versioonil