Langenæs Børneby

År

2018

Segment

Skole/Undervisning

Lokation

Aarhus

Langenæs Børneby er en fælles indskoling og afdeling i Læssøesgades Skole og Langenæs Dagtilbud.

Det nye byggeri centreres omkring et fællesområde i to plan, der er hjertet i Langenæsbyggeriet. I stueplan er der adgang til de forskellige afdelinger – indskoling, dagtilbud, personalefaciliteter samt produktionskøkken. På 1. sal er der etableret et mindre bibliotek og lektiecafé på et udvidet balkonområde. Omkring fællesrummet er placeret musik- og motorikrum, kreativt værksted, sciencelab og pædagogisk køkken. Trappen til 1. sal er udformet som et multianvendeligt projekt- og legelandskab.

I det store 2 etagers fælleområde er der anvendt Modul, der også er anvendt i garderober. C10 er anvendt i klasselokaler. O70-S er anvendt udendørs. Der er anvendt C80-SR med vægbeslag over spejle på toiletter.

Produkter leveret til dette projekt