Loading image...

Smart belysning hjælper svensk forsyningsselskab med vedvarende energi ved at spare strøm til 130 lokale hjem

Glamox hjælper Borås Energi og Miljö AB, en stor leverandør af vedvarende energi og forsyningstjenester i byen Borås i Sverige, med at reducere elforbruget til belysning i kraftværket med ca. 90%. Denne store besparelse på mere end 800.000 kWh/år er nok til at forsyne omkring 130 lokale hjem med strøm i et år (1) og opnås ved at udskifte virksomhedens eksisterende lysstofbelysning med tilsluttet LED-belysning. Besparelsen øger mængden af vedvarende energi, der kan leveres til kunder i kommunen, og understøtter virksomhedens vision om at gøre Borås til en ægte "cirkulær by".

Borås Energi og Miljö AB er en virksomhed, der leverer affald og genbrug, fjernvarme og vand- og spildevandsbehandling til omkring 115.000 mennesker i og omkring byen Borås, som ligger 62 km øst for Göteborg i det sydlige Sverige. Virksomheden leverer energi og varme fra genbrugsaffald og fra biogas, der udvindes ved behandling af spildevandsslam.

Virksomheden har et kraftværk med et areal på ca. 10.800 m2, der er udstyret med fire kedler: to til at omdanne affald og to til at omdanne bioaffald. Indtil for nylig var anlægget belyst med lysstofrør. Selv om virksomheden genererer energi fra cirkulære kilder, ønskede man at reducere forbruget af elektricitet, så man kunne levere en højere ydelse til sine kunder. Desuden ville man gerne overholde EU's miljødirektiver, der udfaser lysstofrør i hele Europa.2

Borås Energi and Miljö AB Powerplant _Borås_ Sweden_ Photo credit Catharina Fyrberg.jpg

Efter at have undersøgt mulighederne hos forskellige leverandører besluttede Borås Energi og Miljö AB sig for en løsning med tilsluttet LED-belysning fra Glamox. De erstatter deres T8-lysstofarmaturer med omkring 800 lineære Glamox i40 armaturer. I de varme områder over kedlerne er der desuden fem lineære Glamox Mil G2 armaturer, og i det 25 meter høje loft er der fem Glamox Cyberia Hi-Bay-armaturer. De blev valgt, fordi de kan modstå temperaturvariationer fra -40°C til 50°C. Armaturerne er udstyret med PIR-tilstedeværelsessensorer og forbundet med et Glamox Wireless Radio system som styres via en tablet. Det trådløse lysstyringssystem giver også Borås Energi og Miljö AB mulighed for at overvåge armaturernes status og mængden af elforbrug.

Forventede elbesparelser på 90% og en reduceret vedligeholdelsesudgift på 80%.

"Vi er gået fra at have vores armaturer tændt hele tiden til kun at have lys, når og hvor der er brug for det. Det trådløse styresystem var nemt at konfigurere og nemt at bruge. Vi er stadig i gang med at optimere vores belysning. I nogle områder har vi f.eks. optimeret vores lys, så det i gennemsnit kun er tændt i 5 eller 10 minutter om dagen. Når vi er færdige, forventer vi en samlet elbesparelse for belysningen på omkring 90%," siger Ronny Sidenvik, energiingeniør hos Borås Energi og Miljö AB.

Ronny Sidenvik_ Energy Engineer at Borås Energi and Miljö AB  Photo Credit_Catharina Fyrberg.jpg

"LED-armaturernes længere levetid har også resulteret i mindre vedligeholdelse. Tidligere hentede vi entreprenører ind til at udføre vedligeholdelse, hvilket kostede omkring 500.000 SEK om året. Vi regner med, at det i år vil koste mindre end 100.000 svenske kroner," tilføjer Sidenvik.

"Det er givende at arbejde tæt sammen med en kunde, der er engageret i at bringe den cirkulære økonomi til live. Vi anslår, at Borås Energi og Miljö AB gennem vores opkoblede belysning vil spare den mængde elektricitet, der årligt forbruges af omkring 130 hjem, når man tager i betragtning, at mange hjem i Borås bruger varme fra andre kilder," siger Knut Rusten, Chief Sales and Commercial Officer for Glamox' Professional Building Solutions-division.

Installationen af belysningen er blevet tilpasset driften af anlægget. Det begyndte i sommer sidste år og blev afsluttet i april.

1. Ifølge SCB's statistiske centralbureau bruger et gennemsnitligt hjem i Sverige 20.000 kWh om året. I Borås har de fleste boliger varmt vand og varme fra fjernvarme. Det reducerer elforbruget i de lokale hjem til 5.000-6.000 kWh/år.

2. RoHS-direktivet - en forkortelse for Restriction of Hazardous Substance har til formål at forebygge de risici, som elektronisk og elektrisk affald udgør for menneskers sundhed og miljøet, ved at fjerne produkter, der indeholder potentielt farlige materialer, som f.eks. kviksølv i lysstofrør. Fra 25. august 2023 blev de mest populære lineære T5- og T8-lysstofrør udfaset. Salg fra lager er tilladt, indtil de løber tør, og derfor er det nødvendigt at skifte til LED-belysning.