Loading image...

Glamox 2022 Bæredygtighedsrapport: Højdepunkter og forpligtelse til en grønnere fremtid

I dagens verden er lysets indvirkning på menneskers liv, sundhed og velvære af afgørende betydning. Glamox er dedikeret til at skabe belysningsløsninger, der forbedrer livskvaliteten samtidig med, at vi adresserer bæredygtighedsudfordringer. Læs mere om vores engagement i Glamox’ bæredygtighedsrapport for 2022, hvor vi fokuserer på at minimere CO2-udledning, øge gennemsigtigheden og fremme miljømæssig og social bæredygtighed. Få et indblik i de vigtigste højdepunkter fra rapporten og vores mål.

 

Bæredygtige belysningsløsninger 

Glamox' fokus på en grønnere fremtid afspejles i vores dedikation til bæredygtighed. I 2022 udgjorde LED-belysning mere end 98% af vores samlede salg, hvoraf 36% var tilsluttet belysning. Ved at vælge vores bæredygtige produkter og løsninger kan virksomheder reducere deres energiforbrug og bidrage til en mere bæredygtig planet.

 

Målresultater og initiativer i 2022 

I 2022 opnåede Glamox betydelige resultater og tog initiativer for at fremme vores bæredygtighedsmål. Vi udarbejdede en miljøprodukterklæring (EPD) og forpligtede os til at fastsætte videnskabsbaserede mål inden for 24 måneder. Der blev implementeret tiltag til at reducere affald, CO2-emissioner og forbedre arbejdsmiljøet samt sikkerheden. Vi udvidede også vores rapporteringsstandarder. Som et resultat lykkedes det os at reducere CO2-emissionerne fra scope 1 og 2 med 24%. Disse præstationer understreger Glamox's engagement i at have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

annualreport-2023.jpg

 

Væsentlighedsvurdering og FN's mål for bæredygtig udvikling

Vores tilgang til bæredygtighed er baseret på en omfattende væsentlighedsvurdering, der inkluderer interessentinterviews, analyse af forretningsprioriteter og forsyningskæder samt dataanalyse af nye bæredygtighedstendenser. Denne vurdering giver Glamox mulighed for at identificere risici, muligheder og områder, hvor vores indsatser kan have den største effekt. Vi tilpasser vores aktiviteter i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling og fokuserer især på ansvarligt forbrug og produktion, overkommelig og ren energi, anstændigt arbejde og økonomisk vækst, industriinnovation og infrastruktur samt klimaindsats.

 

Glamox: Førende inden for bæredygtige belysningsløsninger

Som en førende aktør inden for belysningsindustrien samarbejder Glamox løbende med eksperter og interessenter for at forbedre vores initiativer inden for bæredygtighed. Vores engagement i at reducere miljøpåvirkningen, fremme etiske praksisser og forbedre menneskers velbefindende adskiller os fra andre. Virksomheder, der vælger Glamox, kan bidrage til en grønnere fremtid og samtidig nyde fordelene ved belysningsløsninger af høj kvalitet, der er energieffektive.