Loading image...

Ifølge Hakon Hauan, administrerende direktør for EPD Fonden i Norge, giver miljøvaredeklarationer ikke kun uafhængigt gennemgået og verificeret dokumentation for dine produkters miljømæssige ydeevne, men kan også give dine salgs- og marketingsteams et værktøj til at hjælpe dig med at få en konkurrencefordel.

Bevis på dine grønne akkreditiver

Vi lever i en verden, der i stigende grad globaliseres. Der er også langt større fokus på miljøet og på at reducere CO2-udledningen. Virksomheder, der konkurrerer på globaliserede markeder, kræver nu verificeret og sammenlignelig dokumentation for produkters og serviceydelsers miljømæssige ydeevne gennem hele livscyklussen.

DEN NORSKE EPD Fond (EPD-Norge) har base i Oslo, Norge, og hjælper virksomheder med at kommunikere deres produkters miljømæssige ydeevne gennem verificerede og forståelige miljødeklarationer. Programmet sikrer, at udarbejdelse af EPD’er (Environmental Product Declarations) for alle produkttyper udføres i overensstemmelse med kravene i ISO 14025, ISO 21930 og tilknyttede industristandarder (EN 15804 for byggematerialer). EPDNorge samarbejder med andre EPD-programoperatører over hele verden, der også følger ISO 14025. Næsten alle europæiske lande har mindst én EPD-programoperatør. Mange andre lande verden over har tilsvarende EPD-programoperatører.

Hvad er en EPD?
EPD, der er anerkendt i Norge og internationalt, er en standardmetode til at deklarere miljøpåvirkningen ved fremstilling og brug af produkter ved hjælp af en livscyklusvurdering (LCA). En EPD er et kortfattet dokument, der sammenfatter miljøprofilen for en komponent, et færdigt produkt eller en serviceydelse på en standardiseret og objektiv måde. Den er udarbejdet på baggrund af en LCA i henhold til ISO 14040-14044. Disse standardiserede metoder sikrer, at miljøoplysninger inden for samme produktkategori kan sammenlignes fra produkt til produkt, uanset region eller land.

Hakon Hauan har siden 2015 været administrerende direktør for EPD-Norge. Han siger: ”Jeg er ikke ingeniør. Jeg har læst International Economics and Administration på Norwegian Business School i Oslo. Fra 1992 arbejdede jeg som direktør for Agfa Gevaert og var CEO hos Philips Norge. Jeg har også arbejdet i udlandet i mange år, herunder for den norske regering som CEO for Innovation i Spanien, hvor jeg havde ansvaret for miljøtilskud og -projekter [EEA] inden for vedvarende energi og miljø. Denne rolle og min interesse for miljøet fik mig til at søge en stilling hos EPD-Norge.”

EPD-Norge er en type III programoperatør for miljødeklarationer i henhold til ISO 14025. Programmet har etableret et system til verifikation, registrering og offentliggørelse af EPD’er samt vedligeholdelse af registre for EPD og PCR (Product Category Rules). EPD-Norge er medstifter af og medlem af ECO Platform, en almennyttig organisation, der har til formål at harmonisere udviklingen i brugen af EN 15804 i EPD’er for byggematerialer. Hakon blev for nylig udnævnt til President for ECO Platform.

Hvem bør have en EPD?
Målgruppen for EPD-applikationer er primært Business-to-Business (B2B), men udelukker ikke B2C (Business-to-Consumers). Indtil nu er de fleste EPD-applikationer kommet fra bygge- og anlægsbranchen – den største bidragyder til drivhusgasemissioner, men også sektoren med det største potentiale for at reducere CO2-emissioner – med applikationer, der også kommer fra andre industrisektorer. Belysning hører f.eks. under kategorien ’Byggematerialer’.

Som Hakon Hauan siger: ”Formålet med en EPD er at gøre det muligt for kunden at sammenligne miljøprofilen og foretage en vurdering og et valg baseret på miljødeklarationen. Alt fra kontormøbler, glas og beton til byggeprojekter, belysning, tagbeklædning, aluminium og asfalt kan miljødeklareres. Det vigtigste er, at en EPD verificeres uafhængigt for at sikre objektivitet, sammenlignelighed og troværdighed.”

Loading image...

"Så omkostningerne er ikke længere den eneste faktor. Det handler også om CO2-aftrykket, hvilket kan ændre købsadfærden for mange virksomheder nu og i fremtiden."

Hvad er fordelene?
Med byggebranchen som eksempel vurderes produkter ved hjælp af et enkelt sæt produktkategoriregler (PCR) for at sikre ensartet rapportering for lignende produkter. EPD for byggematerialer i Europa anvender den europæiske standard EN 15804 som centralt fundament for alle PCR’er, hvilket sikrer, at de angivne oplysninger anvender de samme LCA-regler (Life Cycle Assessment). Det betyder, at der anvendes de samme miljøindikatorer, hvilket gør det muligt at samle mange forskellige produkter til at finde den miljømæssige påvirkning af en bygning. En EPD skal altid verificeres uafhængigt af en tredjepartsekspert, der er bekendt med produktkategorien.

”Fordelene kan være betydelige på nutidens globaliserede markeder og give dig en reel konkurrencefordel i forhold til andre leverandører, der ikke har en EPD,” forklarer Hakon. ”Oprindeligt blev EPD’er leveret i trykte dokumenter eller som statiske pdf’er. Dette resulterede i en enorm manuel indsats, da data fra en pdf ikke kan læses af software som fx opbygning af LCA-værktøjer. Så vi havde brug for digitale EPD’er.”

Han fortsætter: ”Nu kan vi levere en digital EPD i et XMLfilformat, der kan læses og bruges ved at opbygge LCA-værktøjer. Dette format har fleksibiliteten til at tilpasse sig fremtidige krav eller forskellige nationale specifikationer og underliggende standarder.” Det betyder, at EPD’er kan gøre en virksomheds salgs- og marketingteams i stand til at fremsætte troværdige og verificerbare miljøpåstande om deres produkter, hvilket forbedrer virksomhedens egen troværdighed og muliggør sammenligning med lignende produkter.

Hakon forklarer videre: ””EPD’er kan bruges som effektive salgsværktøjer. De kan bruges som kildeinformation ved indkøb og køb af produkter. De giver købere og specifikationsansvarlige tillid til, at et specifikt produkts miljømæssige ydeevne er blevet gennemgået og verificeret af en uafhængig ekspert med ekspertise i livscyklusvurdering.

Vi ser virksomheder, der bruger deres EPD’er globalt, ikke kun i det europæiske land, hvor de søgte om EPD’en. I Europa er den vigtigste drivkraft byggebranchen, da de skal måle og dokumentere deres miljømæssige ydeevne. I Frankrig er den største sektor for EPD’er imidlertid el- og teknikbranchen. Hvis du tager til Sydkorea, er det elektronik. Så det er forskelligt fra land til land.”

Hvordan får man en EPD?
Hakon anbefaler, at virksomheder med flere produktionssteder rundt om i verden, der overvejer EPD’er, først bør standardisere og bruge én EPD-programoperatør globalt. Denne ’centrale’ strategi er den mest omkostningseffektive. For det andet skal de automatisere EPD-genereringsprocessen, hvilket betyder, at de ikke længere skal betale tredjeparts EPD-konsulenter for at generere EPD’er manuelt, hvilket er dyrt og tidskrævende.

Den gode nyhed er, at softwareleverandørerne nu tilbyder EPD-genererende værktøjer med indbyggede ISO-standarder, LCA-beregninger, alle de miljømæssige indikatorer, styklisten for de forskellige produkter osv.,” forklarer Hakon. EPD-dokumentation skal være ’digital’ for nemt at kunne kommunikere med BIM-værktøjer (Building Information Modelling). En digital EPD kan også vise sig at være meget nyttig, hvis et byggeprojekt sigter mod en BREEAM-vurdering, en internationalt anerkendt bæredygtighedsvurderingsmetode til planlægning af bygge- og infrastrukturprojekter.

"Der er ikke så mange belysningsproducenter med EPD’er endnu, men der er en producent i Tyskland med en og nogle andre spredt rundt omkring i Europa. Måske kunne Glamox tage føringen på dette område!”, siger Hakon.

En digital, automatiseret rute er bedst
”Det afhænger af virksomheden, og hvordan den er struktureret, men jeg ville tage den digitale, automatiserede EPD-rute fra dag ét. Du skal lave en eller anden form for baggrundsarbejde om EPD’er. De fleste er baseret på standarder og PCR’er, så du kan finde eksisterende regler for beton, vinduer, rør og belysning osv. Disse regler er internationale, i det mindste inden for byggebranchen i Europa. Så der findes allerede regler for belysning, men disse kan videreudvikles.

En virksomhed, der overvejer en EPD, kan have tusindvis af forskellige produkter, men 10 % af de produkter, de sælger, udgør 90 % af deres salgsomsætning. I dette tilfælde starter du med EPD’er for disse produkter for at opnå quick wins og opbygge dem derfra. For Glamox kan du starte med de belysningsprodukter, der kan understøtte en kundes BREEAMcertificeringsmål.”

Mere bæredygtig værdikæde
Et af målene med EPD er at hjælpe dig med at dokumentere og i sidste ende reducere din virksomheds CO2-aftryk. Som Hakon siger: ”Det får dig til at se på, hvor du køber alle dine råmaterialer, komponenter og underenheder. Når virksomheder begynder at bruge EPD’er, bliver de meget opmærksomme på, hvor de køber deres råmaterialer. Glamox ville f.eks. bruge meget aluminium i sine belysningsprodukter. Hvis du køber aluminium fra Kina, vil det sandsynligvis have et ti gange højere CO2-aftryk end aluminium fra en europæisk leverandør. Så omkostningerne er ikke længere den eneste faktor. Det handler også om CO2- aftrykket, hvilket kan ændre købsadfærden for mange virksomheder nu og i fremtiden.”

2021-epd-growth-web.png

Kilde: EPD Facts & Figures - Eco Platform en (eco-platform.org)